ལྔ་མཆོད། Ngachod 12/12/17


ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ནས་ ༤ བར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་བགྲོ་གླེང་སོགས།
༤ ནས་ ༦ བར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།
༦ དགོང་ཚིགས།
To Celebrate the Nirvana Anniversary of Dharma Raja Great Lama Tsongkhapa
2pm to 4pm: Teaching, Q&A
4pm to 6pm: Monlam Prayer
6pm: Simple Dinner

至尊宗喀巴大師涅槃記念日
下午2到4點 佛法開示,問答
下午4到6點 祈願法會
下午6點 簡單晚餐

དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས།།
དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས།།
བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག།
གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ།།
བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།