Long Life Offering Ceremony to His Holiness


Long Life Offering Ceremony in Dharamsala, HP, India
June 24, 2022
His Holiness will attend a Long Life Prayer offered to him by several Tibetan groups in the morning at the Main Tibetan Temple.

2022年6月24日長壽法會
印度時間:上午8:00~9:30
地點:北印 達蘭薩拉 大乘法苑
主辦:由一些西藏團體為達賴喇嘛尊者舉行長壽法會
語言:藏語為主,華語、英語等同傳聲譯

༢༠༢༢/༦/༢༣ ཉིན། རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ངུར་སྨྲིག་གར་གྱི་རྣམ་རོལ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨྲོས་ན་བདག་གི་མཁན་རིན་པོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་འདི་གའི་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པར་རབ་གནས་བྱིན་རླབས་བཀྲིན་ཆེ་གནང་མཛད་སྐབས།
His Holiness the Great 14th Dalai Lama was blessing Tara Temple, Sera Jey Foundation in California on June 23rd, 2022